menu

Rundvisning på Moesgård Herregård

Enhver herregård har sin helt særlige historie udmundet af de mennesker, der gennem tiden har beboet stedet. For Moesgårds vedkommende er historien helt særegen, når man betragter den fra et arkæologisk perspektiv. Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum.
Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de historiske spor i bygningerne.

Dato: Søndag d. 17. september og søndag d. 5. november

Tidspunkt: kl. 10.30-12.30

Pris: 30 kr. pr voksen, børn til og med 17 år gratis

Mødested ved trappen foran herregården.

Vi beklager, men arrangementet er udsolgt.