menu

Rundvisning på Moesgård Herregård

Enhver herregård har sin helt særlige historie udmundet af de mennesker, der gennem tiden har beboet stedet. For Moesgaårds vedkommende er historien helt særegen, når man betragter den fra et arkæologisk perspektiv. Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum.
Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de historiske spor i bygningerne.

Dato: Søndag d. 21. maj

Tidspunkt: kl. 10.30-12.30

Pris: 30 kr. pr voksen, børn til og med 17 år gratis

Mødested ved trappen foran herregården.

Vælg dato
Vælg tidspunkt
Vælg antal billetter : Rundvisning på herregården - 21-05-2017 , 10:30
Børn og Unge (0-17 år) 0,00 DKK
Voksen 30,00 DKK